• Aneks i charakterystyka produktu leczniczego
    4 u pacjentów w wieku 75 lat i powyżej należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej leku (2,5 mg dwa razy na dobę, tzn. dwa razy po pół tabletki o mocy 5 mg dwa razy na dobę)..
  • Nimesulid – wikipedia, wolna encyklopedia
    Nimesulid (łac. nimesulidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy sulfonamidów, zbudowany ze szkieletu eteru difenylowego podstawionego grupą metanosulfonamidową i nitrową. jest preferencyjnym inhibitorem cyklooksygenazy–2 ().stosowany jako ogólnoustrojowy niesteroidowy lek przeciwzapalny o dodatkowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym..

Aneks charakterystyka produktu leczniczego, 4 pacjentó wieku 75 lat powyżej należ rozważć zastosowanie mniejszej dawki początkowej leku (2,5 mg dwa razy na dobę, tzn. dwa razy po pół tabletki mocy 5 mg dwa razy na dobę).. Nimesulid – wikipedia, wolna encyklopedia, Nimesulid (łac. nimesulidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny grupy sulfonamidó, zbudowany ze szkieletu eteru difenylowego podstawionego grupą metanosulfonamidową nitrową. jest preferencyjnym inhibitorem cyklooksygenazy–2 ().stosowany jako ogólnoustrojowy niesteroidowy lek przeciwzapalny dodatkowym działaniu przeciwbólowym przeciwgorączkowym.. Brak danych sesji - lex.online.wolterskluwer.pl, Brak danych sesji. powodem moż ć wyłączona obsługa cookies lub<br />przeterminowane dane cache..