Aneks charakterystyka produktu leczniczego, * rekombinowany metionylowany ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytó ( -csf), wytwarzany przez . coli whfkqlnuhnrpelqdfml'1$.