• Pravoconsult :: Давностен срок при наложени глоби по
    По принцип давността по чл.82 от ЗАНН е 3 години от влизане в сила на наказателното постановление.Не грешите, правилно сте тълкували диспозицията на чл.82 от ЗАНН - от влизане в сила на наказателното постановление, тече.

Pravoconsult :: Давностен срок при наложени глоби по ..., По принцип давността по чл.82 от ЗАНН е 3 години от влизане в сила на наказателното постановление.Не грешите, правилно сте тълкували диспозицията на чл.82 от ЗАНН - от влизане в сила на наказателното постановление, тече ....